اقدامات اولیه سازمان مدیریت پسماند در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
اقدامات اولیه سازمان مدیریت پسماند در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت :با توجه به تاکید مسؤلین بهداشتی کشوری و استانی اقدامات بازدارنده و پیشگیری کننده در حوزه مدیریت پسماند از سوی این سازمان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حال اجرا است.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت :با توجه به تاکید مسؤلین بهداشتی کشوری و استانی اقدامات بازدارنده و پیشگیری کننده در حوزه مدیریت پسماند از سوی این سازمان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار ما ؛علیرضا اصغری افزود: طی بخشنامه ای کلیه معاونین خدمات شهری شهرداری‌های مناطق دهگانه و پیمانکاران حوزه خدمات شهری ملزم به استفاده از مواد گندزدا و ضد ویروس جهت پاکسازی و ضد عفونی کردن تجهیزات و ماشین آلات حمل زباله‌، الالخصوص خودرو های حمل پسماندهای پزشکی شدند و واحد hse سازمان به صورت تمام وقت پیگیر موضوع است.

او همچنین در خصوص سلامت پاکبانان احساس مسوولیت خود را ابراز کرد و چنین ادامه داد: تمامی پیمانکاران حوزه خدمات شهری ملزم به تهیه ملزومات بهداشتی اعم از ماسک، دستکش و… هستند و بنده نحوه فراهم سازی و توزیع این امکانات را شخصاً رصد می‌کنم.