اهداء اعضاء هموطن کلیبری به ۴ نفر جان دوباره بخشید
اهداء اعضاء هموطن کلیبری به ۴ نفر جان دوباره بخشید
آرمان تبریز-اهداء اعضای مرد 43 ساله اهل روستای چای کندی شهرستان کلیبر به چهارنفر جان دوباره بخشید.

آرمان تبریز-اهداء اعضای مرد ۴۳ ساله اهل روستای چای کندی شهرستان کلیبر به چهارنفر جان دوباره بخشید.
به گزارش خبرنگار ما،دکتر مسعود فقیه دینوری رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز در این خصوص اظهار داشت : کلام اله رحمانی ۴۳ اهل روستای چای کندی شهرستان کلیبر به دنبال ریزش آوار و مدفون شدن در زیرآواربا شرایط مولتی تروما به این مرکز منتقل شده و پس از بررسی های لازم توسط تیم های مجرب پزشکی این مرکز مرگ مغزی وی تایید شد.

رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع)تبریز گفت: با موافقت و رضایت خانواده اهداء کننده مقدمات عمل پیوند فراهم و اعضاء وی اهدائ گردید.

دینوری افزود: با توجه به اینکه تمام ارگان های اهداء شده در وضعیت مناسبی برای پیوند قرار داشتند از اینرو چهار اعضاء کلیه ها،کبد و قلب ایشان به چهار نفر به صورت همزمان درتبریز پیوند زده شد.

وی ادامه داد: کلیه ها به آقای ۴۰ ساله وآقای ۵۶ ساله ،کبد به خانم ۲۲ ساله و قلب به خانم ۴۹ ساله همگی اهل تبریز پیوند زده شد.
رئیس مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) بابیان اینکه تمام امکانات و ملزومات پیوند های چهارگانه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز فراهم است ابراز داشت: برداشت ارگانها،پیوند کلیه ها و کبد در مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع)و قلب در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریزتوسط تیم های مجرب جراحی پیوند هر دو مرکز به صورت همزمان انجام یافت.

دینوری در خصوص ترویج فرهنگ اهداء عضو اذعان داشت: فرهنگ اهداء عضو جان بخشیدن به افراد نیازمند اهدائ عضو می تواند امید بخش بوده و این حس را در سایر شهروندان بپروراند سالانه چندین هزار نفر در جوامع مختلف بر اثر حوادث گوناگون دچار مرگ مغزی می شوند و البته اعضای بسیاری از آنها قابل اهداء بوده می تواند زندگی بسیاری را از مرگ حتمی نجات دهد با ترویج فرهنگ اهداء عضو این کار مسیر خواهد شد و نمونه بارز این امر هموطن عزیزمان در روستای چای کندی شهرستان کلیبر که جز مناظق دور افتاده طلقی می شود وبا اهداء اعضای جوان خود بر این ادعا صحه گذاردند می باشد.

دوست دارم افرادی را که گیرنده عضو پسرم هستند را ببینم.

همچنین اروجعلی رحمانی پدر بیمار مرگ مغزی شده با ابراز خرسندی از اینکه با این اهداء جان ۴ نفر را نجات دادند گفت: ما اینکار را فقط به خاطر انسانیت و خدا انجام دادیم و دوست دارم بعد از پیوند افراد گیرنده را ببینم و با آنها آشنا شوم تنها در این صورت است که حس زنده بودن فرزندم را می کنم.

وی ادامه داد: اگر اعضای پسرم را اهداء نمی کردیم اعضای وی زیر خروارها خاک دفن شده و مثل تمام افراد جامعه روال عادی دفن و مراسم تدفین را می داشت اما با این کار هم توانستیم به چند خانواده امیدی دوباره بخشیده و هم از نظر انسانی و انجام امور خداپسندانه کاری کرده باشیم.