جهت بهره مندی از بسته تشویقی تخفیف عوارض؛ شهرداری منطقه ۹ تبریز امروز تا ساعت ۱۹ آماده ارائه خدمات است
جهت بهره مندی از بسته تشویقی تخفیف عوارض؛ شهرداری منطقه ۹ تبریز امروز تا ساعت ۱۹ آماده ارائه خدمات است
  آرمان تبریز-معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۹ تبریز گفت: شهروندان محترم می توانند تا ساعت ۱۹ در آخرین روز از بهمن ماه، با حضور در شهرداری منطقه۹ و پرداخت نقدی و یکجای عوارض از این بسته ی تشویقی بهره مند شوند.
  آرمان تبریز-معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۹ تبریز گفت: شهروندان محترم می توانند تا ساعت ۱۹ در آخرین روز از بهمن ماه، با حضور در شهرداری منطقه۹ و پرداخت نقدی و یکجای عوارض از این بسته ی تشویقی بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، آقاجان معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۹ اظهار داشت: امروز آخرین فرصت برای استفاده از تخفیف ۱۵ درصدی عوارض پروانه های ساختمانی و پرونده های تخلفات ساختمانی در سالجاری است و شهروندان محترم می توانند با حضور در شهرداری منطقه۹ و پرداخت نقدی و یکجای عوارض از این بسته ی تشویقی بهره مند شوند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه۹ افزود: امروز تا ساعت ۱۹، امور مالی شهرداری منطقه۹ آماده ی خدمت رسانی به شهروندان محترم بمنظور استفاده از تخفیفات مذکور می باشد و از فردا (اول اسفند) تخفیفات منظور شده برای عوارض اشاره شده ۱۰ درصد اعمال خواهد شد.