مسائل فرهنگی جزو اولویت های چشم انداز ۱۲ ساله شورای اسلامی شهر تبریز
مسائل فرهنگی جزو اولویت های چشم انداز ۱۲ ساله شورای اسلامی شهر تبریز
آرمان تبریز-رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در چشم انداز ۱۲ ساله ای که برای شهر تبریز تدوین شده، مسائل فرهنگی جزو اولویت های کاری محسوب می شود.

آرمان تبریز-رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در چشم انداز ۱۲ ساله ای که برای شهر تبریز تدوین شده، مسائل فرهنگی جزو اولویت های کاری محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، شهرام دبیری در مراسم اختتامیه توانمندی های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز که در فرهنگ سرای بزرگ الغدیر برگزار شد، با اشاره به چشم انداز ۱۲ ساله ای که برای شهر تبریز تدوین شده است، گفت: در این چشم انداز ۴ زیر شاخه برای مسائل فرهنگی در نظر گرفته شده است.
دبیری اولین زیر شاخه این چشم انداز را، ارتقاء فرهنگ شهروندی، شهرنشینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: شهرداری تبریز در این زمینه فعالیت های چشم گیری را انجام داده است، ولی این مقوله بایستی بیشتر از این مد نظر مسئولین فرهنگی شهر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز شاخه های بعدی چشم انداز فرهنگی را کاهش نابرابری، تبدیل شهر تبریز به شهری فرهنگی که ارتباط بسیار مناسبی با سایر فرهنگ ها داشته باشد و ارتقاء سرمایه فرهنگی اجتماعی شهروندان عنوان کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در مورد برنامه یک ساله کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: افزایش بودجه فرهنگی شهر، آموزش فرهنگ شهروندی، تدوین کتب شهروندی برای اولین بار در ایران و ارتقاء فرهنگ ترافیکی جزو بخش های اصلی و مهم برنامه یکساله این کمیسیون است.
وی از انتشار هفته نامه فعالیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در سال آتی خبر داد و افزود: این هفته نامه که به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت شامل آموزش‌های شهروندی بوده و شهروندان از طریق این هفته نامه می توانند از مصوبات شورای اسلامی تبریز نیز اطلاع یابند.
شهرام دبیری بخشی از اقدامات فرهنگی اجتماعی سال آینده را استفاده از توانمندی های همه اقشار مردم و علی الخصوص معلولان در زمینه های فرهنگی عنوان کرده و گفت: تقدیر از مفاخر تبریز، شورایارها و حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنر و ادب از دیگر برنامه های کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۹۸ است.