مشارکت سیاسی و ارتقای منزلت زنان از برنامه های بنده می باشد/ حال و روز صنعت تبریز در خور تبریز نیست!
مشارکت سیاسی و ارتقای منزلت زنان از برنامه های بنده می باشد/ حال و روز صنعت تبریز در خور تبریز نیست!
آرمان تبریز-دکترمنیژه هوشمند،کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه انتخابیه تبریز-اسکو وآذرشهر گفت ؛مشارکت سیاسی و نگاه به روندهای توسعه و ارتقای منزلت و شان زنان ایران زمین درسال های پس از انقلاب بیانگر این واقعیت است که امروز زنان درجامعه ایرانی نقشی اثرگذار، پیشرو وتحول آفرین درهمه عرصه های اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی دارند اما باز هم به تناسب آمار جمعیتی حضوراین قشردرپست های کلیدی و مسولیت های فرا استانی آنچنانکه درخور آنان باشد تاحدوی کم رنگ تربوده و به ویژه در آذربایجانشرقی این خلاء نمود عینی دارد.

آرمان تبریز-دکترمنیژه هوشمند،کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه انتخابیه تبریز-اسکو وآذرشهر گفت ؛مشارکت سیاسی و نگاه به روندهای توسعه و ارتقای منزلت و شان زنان ایران زمین درسال های پس از انقلاب بیانگر این واقعیت است که امروز زنان درجامعه ایرانی نقشی اثرگذار، پیشرو وتحول آفرین درهمه عرصه های اجتماعی، علمی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی دارند اما باز هم به تناسب آمار جمعیتی حضوراین قشردرپست های کلیدی و مسولیت های فرا استانی آنچنانکه درخور آنان باشد تاحدوی کم رنگ تربوده و به ویژه در آذربایجانشرقی این خلاء نمود عینی دارد.

این کاندیدای مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به نش زنان درمسولیت های حساس افزود:خوشبختانه به برکت جمهوری اسلامی دراستانی چون سیستان وبلوچستان امروزه نماینده عالی دولت دریکی ازشهرهای استان فوق از بین زنان انتخاب گردیده است و از این اتفاقات میمون باید در استان ما نیز رخ دهد.  .

وی تاکید کرد؛ اگر تعداد جمعیت آمار زنان دارای احراز شرایط برای کاندیداتوری در انتخابات را مد نظر قرار دهیم مطمئناً دراین بحث نیز شاهد حداقلی خواهیم بود لذا به عنوان یک کارشناس به خود اجازه دادم  تا وارد این عرصه رقابت شوم.

دکتر هوشمند تصریح کرد :ازنظر آماری زنان نیز حدود۵۰درصد نفوس جامعه را تشکیل می دهند اما درتصمیم گیری ها و مسولیت های کلیدی کمتر به تناست آمار حضور دارند و بنده نیز با ورود به این عرصه خواستم سهمی داشته باشیم .

وی تاکید کرد:یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار وتوانمندسازی،مشارکت سیاسی زنان در فرآیند تصمیم‌گیری های ملی و بین‌المللی است. مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی نقش بسزائی درتوسعه و نوسازی هر کشوری دارد وبنده نیز با درک اهمیت این مشارکت، اطمینان دارم حضور زنان درابعاد مختلف سیاسی بعنوان نیمی ازنیروهای انسانی درجوامع بشری از پیش نیازهای توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی بشمار می‌رود.

این محقق درزمینه صنعت و اقتصاد تصریح کرد: وقتی به گذشته تبریزمی نگریم احساس می کنیم آنچنانکه شایسته صنعت تبریز هست اقتصاد و توسعه صنعتی درشان تبریز درشرایط کنونی درطی چند دهه گذشته از رشد توسعه برخوردار نبوده است ؛و این چالش همچنان جای تامل است.

هوشمنددر پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ورود زنان به ورزشگاه عنوان داشت ؛بنده به شرط رعایت شئونات اسلامی موافق حضور زنان در ورزشگاه هستم وحتی اعتقاد دارم که نسبت به ۴ دهه گذشته در برخی از رشته از جمله وزنه برداری و … از پسرفت در نمودار ورزشی قرار گرفته ایم.

وی یاد آور شد؛دربحث ورزش حلقه های مفقوده زیادی در تبریز به چشم می خورد که در صورت راه یابی به مجلس می توانم این کاستی راعملا پیگیری نمایم .

این فعال عرصه سیاسی و اجتماعی درپاسخ با نحوه مدار با مدیران ضعیف،ناکارآمد و همچنین به برخی معایب غیر بومی بودن مدیریان درسطح استان گفت؛وظیفه نماینده دخالت دراجرا نیست امابا نظارت تاثیر گذارمی تواند در این مورد نیز نقش اساسی ایفا  نماید .

کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ازحوزه انتخابیه تبریز- آذرشهر و اسکو درپاسخ به سوال دیگرخبرنگاران درارتباط با کودک همسری افزود: کودک همسری نیزمحصول عدم تامین معیشت خانواده هایی می باشد که به نوعی با شرایط شکننده اقتصادی دست به گریبان هستند و به این معضل بایدمسولان چاره اندیشی کنند .

وی همچنین درپاسخ به سوال دیگر درارتباط با بحث برجام گفت؛ بحث برجام یک بحث فرا ملی است و علی رغم خیلی از مشکلات در اجرایی شدن برجام می توان با اقتصاد مقاومتی این مسیر پرمخاطره را با تدبیر مدیریت نمود .

دکتر هوشمند در پایان تاکید کرد: بنده نیز مثل صدها کاندیدا این ظرفیت را در خود می دانم و با علم بر توانایی خود وارد گود انتخابات و رقابت انتخاباتی شده ام .