کلیات بودجه ۹۹ شهرداری تبریز به تصویب شورای شهر رسید
کلیات بودجه ۹۹ شهرداری تبریز به تصویب شورای شهر رسید
  آرمان تبریز-کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری کلانشهر تبریز با پیشنهاد افزایشی مرکز پژوهشها به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

آرمان تبریز-کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری کلانشهر تبریز با پیشنهاد افزایشی مرکز پژوهشها به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

به گزارش ما در تبریز؛در صد و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز، کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز که با احتساب پیشنهاد افزایش از طرف مرکز پژوهشهای شورای شهر به تصویب رسید.

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ از سوی شهرداری تبریز ۳هزار و ۵۸۰میلیارد تومان بود که هزار و ۳۷۱میلیارد تومان آن به بودجه جاری و ۲هزار و ۲۰۹میلیارد تومان آن به  بودجه عمرانی اختصاص داشت.

با پیشنهاد مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، بودجه سال ۹۹ شهرداری تبریز با افزایش نسبی و به مبلغ ۳هزار و ۶۰۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید.