تفاهم‌نامه همکاری با مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی امضا می شود
تفاهم‌نامه همکاری با مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی امضا می شود
آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: به منظور کاهش حوادث ترافیکی، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی امضا می شود.

آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: به منظور کاهش حوادث ترافیکی، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی امضا می شود.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی یوسفی دردیدار با رییس مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی با اشاره به مذاکرات اولیه برای تنظیم تفاهم‌نامه بین دو طرف، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در بخش های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز و آموزش پرسنل خواهد بود.

او از مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از حوادث ترافیکی به عنوان یک مرجع تخصصی توسعه دانش ترافیک یاد کرد و افزود: با توجه به رسالت این مرکز که زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کند، همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و این مرکز می تواند علم و تجربه را در کنار هم قرار داده و موجب کاهش حوادث ترافیکی شود.
عضو شورای ترافیک استان خصوص این تفاهم‌نامه گفت: با توجه به آغاز طرح جامع مطالعات ترافیک شهر تبریز، برابر تفاهمنامه مذکور این مرکز به عنوان عامل چهارم به این طرح نظارت خواهد کرد.
او ادامه داد: ارتباط مراکز دانشگاهی و اجرایی لازمه رسیدن به ایده آل ها است که مقرر شد در تفاهم‌نامه مذکور در خصوص آموزش پرسنل همکاری هایی صورت بگیرد.
به گفته یوسفی، این تفاهم‌نامه بعد از تنظیم مفاد آن، تا دوهفته آینده به امضا می رسد.