خرید ۲۸ هواپیمای دست دوم توسط وزارت راه توجیه اقتصادی ندارد
خرید ۲۸ هواپیمای دست دوم توسط وزارت راه توجیه اقتصادی ندارد
آرمان تبریز-سرویس اقتصادی ؛عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه خرید هواپیماهای جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد، گفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی در گام نخست باید خرید هواپیماهای جدید و نو باشد.

آرمان تبریز-سرویس اقتصادی ؛عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه خرید هواپیماهای جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد، گفت: اولویت وزارت راه و شهرسازی در گام نخست باید خرید هواپیماهای جدید و نو باشد.

به گزارش خبرنگار ما؛سیدحسین افضلی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کمبود ناوگان حمل و نقل هوایی، گفت: به طور حتم تأمین کمبودها و خرید هواپیما جهت تکمیل ناوگان حمل و نقل هوایی در شرایط کنونی بسیار ضروری است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس گزارش ها در شرایط کنونی حدود ۲۲ هزار صندلی هواپیما در کشور وجود دارد که در برخی از ایام سال، مسافر مورد نیاز برای این میزان صندلی وجود ندارد.

نیازسنجی لازمه اصلی برای خرید هواپیماهای جدید

وی ادامه داد: شرایط ناوگان حمل و نقل هوایی به گونه ای است که پیش از خرید هواپیماهای جدید باید نیازسنجی صورت بگیرد تا مشخص شود که آیا خرید تعدادی زیادی هواپیما در وضعیت کنونی کشور ضرورتی دارد.

حجم بالای هواپیماهای فرسوده در ناوگان حمل و نقل هوایی

افضلی با اشاره به حجم بالای فرسودگی ناوگان حمل و نقل هوایی، گفت: در شرایط کنونی بخشی از ناوگان فرسوده باید جایگزین شوند، منتهی مسئله اصلی این است که آیا هواپیماهای جدید ایمنی و استاندارد کافی برای فعالیت را دارند؟ هواپیماهای جدید تا چه مدت می توانند در ناوگان هوایی کشور فعالیت داشته باشند.

خرید هواپیماهای دست دوم اولویت وزارت راه و شهرسازی

در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال خرید هواپیماهای دست دوم است، حال این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که عمر هواپیماهای خریداری شده نباید بالا باشد، زیرا این مسئله در آینده هزینه بسیاری را برای تأمین قطعات و تجهیزات ایجاد می کند

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره خرید ۲۸ فروند هواپیما، تصریح کرد: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال خرید هواپیماهای دست دوم است، حال این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که عمر هواپیماهای خریداری شده نباید بالا باشد، زیرا این مسئله در آینده هزینه بسیاری را برای تأمین قطعات و تجهیزات ایجاد می کند.

خرید هواپیماهای جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد

وی با بیان اینکه خرید هواپیماهای جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی ندارد، افزود: اولویت وزارت راه و شهرسازی در گام نخست خرید هواپیماهای جدید و نو و در گام بعدی خرید هواپیماهای دست دوم با عمر پایین باشد.

ضرورت نظارت دقیق بر روی قراردادهای خرید هواپیماهای جدید

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا باید نظارت دقیقی بر روی قراردادهای خرید هواپیماهای جدید صورت گیرد و در این عرصه مجلس شورای اسلامی نیز بسیار دغدغه مند و حساس خواهد بود.

  • منبع خبر : خانه ملت