مشاور محیط زیست شورای اسلامی کلان شهر تبریز منصوب شد
مشاور محیط زیست شورای اسلامی کلان شهر تبریز منصوب شد
آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان طی حکمی از طرف رییس شورای اسلامی شهر تبریز به سمت مشاور محیط زیست این شورا انتخاب گردیدند.

آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان طی حکمی از طرف رییس شورای اسلامی شهر تبریز به سمت مشاور محیط زیست این شورا انتخاب گردیدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این حکم آمده با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی در پاسداشت تبریز کهن وفعالیت های ارزشمند علمی وپژوهشی درحوزه تخصصی محیط زیست بعنوان مشاور انتخاب می گردید.