شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: تولید ۲۵۰هزار گل نشایی در گلخانه های منطقه ۵ تبریز
شهردار منطقه ۵ تبریز خبر داد: تولید ۲۵۰هزار گل نشایی در گلخانه های منطقه ۵ تبریز
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: تولید انواع گل نشایی در گلخانه های شهرداری منطقه پنج تبریز نتیجه داده است که از اواخراسفندماه و با فرارسیدن عید نوروز در سطح حوزه کاشته می شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: تولید انواع گل نشایی در گلخانه های شهرداری منطقه پنج تبریز نتیجه داده است که از اواخراسفندماه و با فرارسیدن عید نوروز در سطح حوزه کاشته می شود.

به گزارش خبرنگار ما، میر علی اصغر نساج گفت: در گلخانه های این منطقه ۲۵۰ هزار گل نشایی تولید شده است.

شهردار منطقه۵ در ادامه افزود: با کاشت گلهای نشایی تولید شده در این منطقه درفضاهای سبزحوزه به استقبال عید نوروز می رویم.

او همچنین گفت: انواع گلهای فصلی و نشایی در گلخانه های این منطقه تولید و در طول سال کاشته می شود.

نساج با بیان اینکه ۶ گونه گل نشایی تولید شده در گلخانه ها از اواخر اسفندماه در فضاهای سبز کاشته می شود در این رابطه تصریح کرد: گلهای آنادورا، میخک ، میمونی ، رسدم، ناز فرانسه و استوسپریوم به تعداد ۲۵۰ هزار عدد در عید نوروز امسال در معرض دید شهروندان قرار می گیرد.