خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور
خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور
آرمان تبریز-حضور سرکار خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور به عنوان تنها داور فوتبال از دو استان آذربایجان غربی و شرقی

آرمان تبریز-حضور سرکار خانم رویا ظفری به عنوان بهترین داور استان آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتبال کشور به عنوان تنها داور فوتبال از دو استان آذربایجان غربی و شرقی