بازدید فرماندارشهرستان بناب ازایستگاه های گازرسانی
بازدید فرماندارشهرستان بناب ازایستگاه های گازرسانی
آرمان تبریز-فرماندار شهرستان بناب از ایستگاه های گازرسانی این شهرستان بازدید نمود.

آرمان تبریز-فرماندار شهرستان بناب از ایستگاه های گازرسانی این شهرستان بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار ما ،رئیس اداره گاز شهرستان بناب در توضیح این بازدید با تبریک ایام ا… دهه فجر گفت: با توجه به برودت هوای شهرستان و ورود موج سرما، فرماندار شهرستان و هیئت همراه، وضعیت ایستگاه CGS اصلی شهرستان و نحوه تأمین جریان گاز مشترکین را مورد بازدید قرار دادند.

حسین دهقانی در ادامه با اشاره به بهره مندی ۱۰۰ درصدی خانوار این شهرستان از نعمت گاز طبیعی افزود: با عنایت به اتمام گازرسانی خانگی در این شهرستان، مهمترین اولویت اداره گاز حفظ و نگهداری و مقاوم سازی تأسیسات و تأمین گاز بخش های زیرساختی، شامل تولید و صنعت می باشد.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۸۲ واحد صنعتی در این شهرستان از گاز طبیعی بهره مند گردیده اند که با توجه به بسترسازی های لازم، زمینه تأمین گاز متقاضیان بخش صنعتی و تولیدی میسر می باشد.

خاطرنشان می گردد: فرماندار شهرستان در اتمام این بازدید، از عملکرد مطلوب اداره گاز در خدمت رسانی شبانه روزی به مردم شهرستان تقدیر نمود.