با احداث پل جدید  لوپ ناقص تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر( عج ) تکمیل می شود
با احداث پل جدید  لوپ ناقص تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر( عج ) تکمیل می شود
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز ازاحداث پل جدید در تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر (عج ) با هدف جایگزین شدن به جای لوپ ناقص این پروژه خبر داد و گفت : با احداث این پل جایگزین ، دسترسی از میدان شهید فهمیده به کوی نصر میسر می شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز ازاحداث پل جدید در تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر (عج ) با هدف جایگزین شدن به جای لوپ ناقص این پروژه خبر داد و گفت : با احداث این پل جایگزین ، دسترسی از میدان شهید فهمیده به کوی نصر میسر می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،پس از بهره برداری از اولین تقاطع غیر همسطح فاز اول اتوبان ولایت که برروی اتوبان پاسداران واقع شده به علت ناقص بودن یکی از ۸ رمپ و لوپ های آن که دسترسی از میدان شهید فهمیده به کوی نصر را مقدور می ساخت شهروندان درخواست حل این مشکل را از مدیریت شهری درخواست نمودند که طبق پیش بینی درسال آینده با شروع احداث یک پل تردد در مسیر یاد شده ممکن خواهد شد.
مهندس میر علی اصغر نساج در این خصوص گفت : احداث لوپ چهارم به علت هزینه بالای تملک قطعات تجاری که بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ریال هزینه لازم دارد برای شهرداری و بیت المال توجیه ناپذیر است. شهردار منطقه پنج تبریز درادامه افزود : این پروژه درحداقل زمان ممکن و طبق زمانبندی با ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه اجرا می شود.