انتصاب مهندس ایمانلو بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
انتصاب مهندس ایمانلو بعنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
  آرمان تبریز-در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مهندس ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بمدت 2 سال دیگر ابقاء و حکم انتصاب وی تمدید شد.

آرمان تبریز-در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مهندس ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی بمدت ۲ سال دیگر ابقاء و حکم انتصاب وی تمدید شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت های آب و فاضلاب کشور، مهندس  علیرضا ایمانلو بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی بمدت ۲ سال دیگر تمدید گردید .
در قسمتی از این حکم آمده است :
جناب آقای ایمانلو
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
با عنایت به مراتب شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و حسب اختیارات حاصل از ابلاغیه  وزیر محترم نیرو و برابر مفاد ماده ۱۵ اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی منصوب می شوید.
شایسته است با بهره گیری از امکانات و کارکنان متعهد و متخصص و هماهنگی با واحدهای ستادی شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور نسبت به تحقق مصوبات هیئت محترم وزیران شورای عالی اداری ، اقدامات لازم معمول گردد.
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی ، نصب العین قرار دادن تقوی و درایت کامل نسبت به مسئولیت خطیری که به عهده جنابعالی واگذار می گردد در تحقق اهداف و برنامه های شرکت و خدمت به مردم شریف استان آذربایجان شرقی تحت رهبری مقام عظمای ولایت ، موفق و منصور باشید.

                                                                                                                                                                                            حمید رضا جانباز      –      رئیس مجمع عمومی