مدیرعامل پالایشگاه تبریز به عنوان چهره برتر حوزه کارآفرینی معرفی شد
مدیرعامل پالایشگاه تبریز به عنوان چهره برتر حوزه کارآفرینی معرفی شد
مدیرعامل پالایشگاه تبریز به عنوان چهره برتر حوزه کارآفرینی معرفی شد

مدیرعامل پالایشگاه تبریز به عنوان چهره برتر حوزه کارآفرینی معرفی شد

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت پالایشگاه تبریز به عنوان یکی از چهره های برتر حوزه کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه تبریز، در هشتمین جشنواره معرفی چهرهای برتر حوزه کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی از غلامرضا باقری دیزج به عنوان چهره منتخب حوزه کارفرمایی و کارآفرینی تجلیل شد.

در لوح اهدایی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی آمده است: سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاخص ترین نهاد متولی حمایت از نیروی کار، برخود می بالد که با ایجاد و فراهم نمودن تمهیدات موثر زمینه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی را در سطح کشور ایجاد کرده است.

در این لوح اضافه شده است: در این میان کارفرمایان و کارآفرینان به عنوان مهمترین حامیان نیروی کار و سرمایه مولد کشور نقش بسزایی در تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ایفا می کنند.

در لوح اهدایی به مدیرعامل پالایشگاه تبریز آمده است: این لوح به پاس خدمات و تدابیر ارزشمند در برنامه ریزی مناسب و مشارکت سازنده در اعتلای فرهنگ بیمه پردازی و اهتمام در جهت گسترش تعاملات موثر بین سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن به عنوان چهره برتر کارفرمایی به حضرتعالی تقدیم می شود.