مصرف روزانه گاز در مقایسه با میانگین فصول سرد بیش از ۳ میلیون مترمکعب افزایش دارد
مصرف روزانه گاز در مقایسه با میانگین فصول سرد بیش از ۳ میلیون مترمکعب افزایش دارد
آرمان تبریز- مصرف روزانه گاز با ورود سامانه بارشی و سرمای شدید در مقایسه با متوسط مصرف گاز در سال های گذشته، بیش از 3 میلیون متر مکعب افزایش دارد.

آرمان تبریز-مصرف روزانه گاز با ورود سامانه بارشی و سرمای شدید در مقایسه با متوسط مصرف گاز در سال های گذشته، بیش از ۳ میلیون متر مکعب افزایش دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با برودت هوای استان و ورود سامانه بارشی، مشترکین روزانه بیش از ۳۸٫۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف نموده اند و این در حالیست که میانگین مصرف روزانه گاز استان در فصل زمستان ۳۵ میلیون متر مکعب می باشد که حاکی از  ۳٫۵میلیون متر مکعب افزایش است.
سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: عدم مدیریت مصرف و صرفه جویی توسط مشترکین منجر به هدررفت بخش مهمی از گاز مصرفی می گردد.
وی با اشاره به اینکه افزایش مصرف گاز منجر به افت فشار در مناطق سردسیر و دوردست روستایی می گردد، تصریح کرد: شرکت گاز استان از لحاظ فنی و حفظ و نگهداری شبکه های گازرسانی و همچنین خدمات امدادی و عملیاتی بصورت شبانه روز در حال آماده باش و اقدامات اصلاحی می باشد، ولی تلاش شبانه روزی پرسنل امدادی و عملیاتی شرکت زمانی تحقق می یابد که در سایه مدیریت مصرف گاز طبیعی، شاهد استمرار گرمابخشی شعله های آبی گاز در تمامی خانه های مشترکین استان باشیم.
توحیدی اظهار داشت: هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند که با کاهش یک درجه از دمای اتاق توسط هر مشترک ، تا چندین میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی خواهیم داشت.