رعایت دمای ۱۸-۲۱ درجه ضامن گذر از زمستان سرد با جریان پایدار گاز است
رعایت دمای ۱۸-۲۱ درجه ضامن گذر از زمستان سرد با جریان پایدار گاز است
آرمان تبریز-رعایت دمای رفاه (18-21 درجه) مهمترین ضامن گذر از زمستان سرد سال با جریان پایدار گاز طبیعی می باشد.

آرمان تبریز-رعایت دمای رفاه (۱۸-۲۱ درجه) مهمترین ضامن گذر از زمستان سرد سال با جریان پایدار گاز طبیعی می باشد.

به گزارش خبرنگار ما،سخنگوی این شرکت با اعلام این مطلب گفت: با برودت هوای استان، مصرف گاز چندین برابر افزایش داشته است که تداوم این روند علاوه بر ایجاد محدودیت در بخش های صنعتی ، زمینه ساز افت فشار گاز در بخش های خانگی نیز خواهد بود.
غلامرضا قنبری با اشاره به شعار صرفه جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن است، افزود:دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه مناسب ترین دمای فضای داخلی ساختمان ها بوده و هر شهروند در صورت رعایت این موضوع، شعار صرفه جویی را محقق نموده است.
وی در ادامه به ضرورت رعایت نکات ایمنی در مصرف نیز اشاره و تصریح کرد:بدلیل کولاک احتمال انسداد مسیرهای دودکش و نشت مونواکسید کربن افزایش یافته، لذا هم استانی های عزیز نسبت به بازبینی مسیر دودکش ها اقدام نمایند، همچنین فراموش نکنید که دودکش سرد در زمان استفاده ، نشانه خطر است.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان به گواهی آمار اظهار داشت: تاکنون بیشترین علل حوادث ناگوار ناشی از گاز طبیعی مربوط به بخاری ها، دودکش ها و اتصالات غیراستاندارد بوده است که در راستای حفظ جان و مال هم استانی ها، توصیه می گردد در رعایت نکات ایمنی سهل انگاری ننمایند.