در پی صدور رای کمیسیون ماده صد تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در آرپادره سی توسط شهرداری منطقه پنج تبریز اجراشد
در پی صدور رای کمیسیون ماده صد تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در آرپادره سی توسط شهرداری منطقه پنج تبریز اجراشد
  آرمان تبریز-با حضور نمایندگان مراجع ذی صلاح ، رای کمیسیون ماده صد درمورد تخریب ساخت وساز غیر مجاز صورت گرفته در آرپادره سی توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه پنج اجرا شد.

آرمان تبریز-با حضور نمایندگان مراجع ذی صلاح ، رای کمیسیون ماده صد درمورد تخریب ساخت وساز غیر مجاز صورت گرفته در آرپادره سی توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه پنج اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ما ،این مطلب را  میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و پس از صدور رای تخریب اجرا می شود.

شهردار منطقه پنج تبریز افزود : یک باب ویلای احداثی غیر مجاز پس از صدور رای تخریب از کمیسیون ماده صد و ارجاع آن به واحد اجرای احکام شهرداری با حضور نمایندگان مراجع ذی صلاح تخریب شده است.

او در ادامه ضمن تاکید بر خودداری شهروندان از ساخت و ساز غیرمجاز اظهار داشت : با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد قانونی می شود.