بررسی ۱۸۲ طرح سرمایه‌گذاری اشتغالزا در منطقه آزاد ارس
بررسی ۱۸۲ طرح سرمایه‌گذاری اشتغالزا در منطقه آزاد ارس
آرمان تبریز-مدیر سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس گفت: امسال ۱۸۲ طرح سرمایه‌گذاری اشتغال زا در منطقه آزاد ارس بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بررسی و آماده سازی شده است.

آرمان تبریز-مدیر سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد ارس گفت: امسال ۱۸۲ طرح سرمایه‌گذاری اشتغال زا در منطقه آزاد ارس بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بررسی و آماده سازی شده است.

به گزارش خبرنگار ما ؛سعید حیدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال ۱۸۲ پرونده طرح سرمایه گذاری به مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس واصل و پس ازبررسی های لازم و طرح آنها درکمیته کارشناسی، پرونده ها برای بررسی نهایی به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است .

وی افزود: از این تعداد پرونده ارسالی به کمیسیون اقتصادی، برای ۱۲۹ طرح سرمایه گذاری به مبلغ ۳۵۰۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و افزون بر ۲۰۸ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بر اساس پیش بینی های اولیه توسط متقاضیان در طرح های ارایه شده، ظرفیت اشتغال ۳۰ هزار نفری را برای منطقه آزاد ارس فراهم می کند.

حیدری اظهار کرد: این تعداد پرونده واصله به این مدیریت در ۲۴ جلسه و با صرف ۴۸۰ نفر ساعت در کمیته کارشناسی به طور کامل مورد کار کارشناسی قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به مجوزهای فعالیت اقتصادی صادر و تمدید شده در منطقه آزاد ارس نیز گفت: در ۹ ماهه امسال در مجموع ۱۸۰ مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده است که ۶۰ مورد از آنها مجوزهای تمدیدی و ۱۲۰ مجوز برای اولین بار صادر شده است.

حیدری بیان کرد: در همین مدت زمانی تعداد ۱۶۷ مجوز ثبت شرکت نیز توسط کارشناسان این مدیریت نیز صادر شده است.

منطقه آزاد ارس در ۴ بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

موقعیت راهبردی منطقه آزاد ارس در شمال غرب کشور با وسعت ۵۱ هزار هکتاری به دلیل هم‌مرز بودن با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان همچنین نزدیکی آن به کشورهای ترکیه و عراق و درنهایت هم‌جواری جغرافیایی با کشورهای مشترک المنافع درمجموع با هدف‌گذاری بازار ۶۰۰ میلیون نفری منجر به ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی بسیار مناسب برای این منطقه در بین مناطق آزاد کشور شده است.

در ۱۲ ماهه سال گذشته ۲۶۷ میلیون دلار صادرات از منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس انجام شد. ایازی خبرنگار آریا در آذربایجانشرقی