جایگاه تشکلهای بخش کشاورزی باید در فرآیند توسعه هر بخش مشخص گردد
جایگاه تشکلهای بخش کشاورزی باید در فرآیند توسعه هر بخش مشخص گردد
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: هدف از تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی، احصاء اطلاعات شغلی کشاورزان جهت انسجام و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه کشاورزی است.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: هدف از تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی، احصاء اطلاعات شغلی کشاورزان جهت انسجام و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه کشاورزی است.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس اکبر فتحی در جلسه اجرایی نمودن آئین نامه و دستورالعمل های اصلاحیه ساختار نظام صنفی کشاورزی که با حضور مهندس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی و مهندس علی اکبر نژادرضا مدیر سازمان تعاون روستائی استان و با حضور اعضای شورای هماهنگی مدیران سازمان در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: نظام صنفی کارهای کشاورزی باید همانند سایر دستگاههای و اصناف از قانون اصناف تبعیت نماید.
وی، ادامه داد: اتاق اصناف با سابقه چندین ساله در استان آذربایجان شرقی و سطح کشور به فعالیت مشغول است.
مهندس فتحی با تاکید بر این موضوع که نظام صنفی کارهای کشاورزی علی الاصول باید نماینده کشاورزان باشد، افزود: وضعیت فعلی نظام صنفی کارهای کشاورزی و اتحادیه های بخش کشاورزی چه در انجام وظایف و چه در ساختارهای تشکیلاتی بایستی در راستای توسعه بخش کشاورزی و هم افزایی با بخش دولتی شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه های صنفی حداقل در ۲ رشته و حداکثر در ۷ رشته درشهرستانها تشکیل خواهد شد، اظهار نمود: این اتحادیه ها کلیه فعالیت های کشاورزی در زیربخشهای مختلف را شامل می شود.
وی گفت: نظام مهندسی، نظام مهندسان کشاورزی نیست، بلکه نظام مهندسی کشاورزی است اگر در فرآیند تولید بخواهیم ساختاری را برابر ضوابط و چارچوب های تعریف شده در قالب علوم فنی مهندسی؛ مهندسی و علمی نمائیم نظام مهندسی کشاورزی وارد عمل می شود.
مهندس فتحی، عنوان کرد: فرآیند کار نظام مهندسی کارهای کشاورزی در صدور پروانه دقیقاً منطبق بر پروانه کسب می باشد و ارتباطی به پروانه فعالیت ندارد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بایستی جایگاه تشکلها در فرآیند توسعه هر بخش مشخص باشد، نظام صنفی کارهای کشاورزی می تواند به عنوان حلال مشکلات کشاورزان، بهره برداران و بخش کشاورزی نقش بسزایی ایفاء نماید.
وی در پایان با اشاره به این نکته که فلسفه نظام صنفی کشاورزی نجات کشاورزی است، اظهار نمود: اهمیت و نقش زیرساخت های نرم افزایی بخش کشاورزی کمتر از زیرساخت های سخت افزاری نمی باشد، انشاا… بعد از اصلاح و ابلاغ آئین نامه جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی شاهد رونق و توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی خواهیم بود.