طی حکمی از سوی وزیر دفاع؛  امیر خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع شد
طی حکمی از سوی وزیر دفاع؛  امیر خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع شد
آرمان تبریز-امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ، طی حکمی امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منصوب کرد.

آرمان تبریز-امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ، طی حکمی امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تقدیر از تلاش های امیرسرتیپ بنی طرفی طی یک دهه تلاش در صنعت هوایی وزارت دفاع در حکمی امیر سرتیپ دوم افشین خواجه فرد را به عنوان مدیر عامل جدید سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع منصوب کرد.
گفتنی است امیر سرتیپ بنی طرفی مدیر عامل سابق سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع به عنوان مشاور وزیر دفاع در حوزه صنعت هوایی منصوب شد.