همکاری مشترکین در کاهش مصرف برق از عموم مشترکین تا ۸ بهمن
همکاری مشترکین در کاهش مصرف برق از عموم مشترکین تا ۸ بهمن
آرمان تبریزروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز به دلیل تشدید و تداوم سردی هوا در روزهای آینده و محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه های کشور، از عموم مشترکین و شهروندان خواست ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را تاهشتم بهمن ماه سال جاری کاهش داده و در مصرف برق صرفه جویی نمایند.

آرمان تبریزروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز به دلیل تشدید و تداوم سردی هوا در روزهای آینده و محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه های کشور، از عموم مشترکین و شهروندان خواست ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را تاهشتم بهمن ماه سال جاری کاهش داده و در مصرف برق صرفه جویی نمایند.

به گزارش خبرنگار ما؛در این گزارش آمده است برای پیشگیری از هر گونه اعمال خاموشی های ناخواسته در پیک بار زمستان امسال، ضروری مشترکین و مردم فهیم در طول ساعات شبانه روز مصرف خود را کاهش دهند و از مصارف غیر ضروری پرهیز نمایند.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریزعامل اصلی این کمبود را افت فشار گاز، عنوان نموده است.