ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ در شورای شهر تبریز
ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ در شورای شهر تبریز
آرمان تبریزشورای اسلامی کلانشهر تبریز در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹، عصر دیروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

آرمان تبریزشورای اسلامی کلانشهر تبریز در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹، عصر دیروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این جلسه، ماده ۳  تعرفه عوارض محلی در زمینه  بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده در شهرداری تصویب شد.

همچنین، ماده ۶  تعرفه عوارض محلی با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر تبریز حذف  شده و ماده ۸ تعرفه‌ عوارض محلی در زمینه بهای خدمات فضای سبز با اعمال تغییراتی به تصویب رسید.

در ادامه، ماده ۹ تعرفه عوارض محلی در زمینه عوارض ارزش افزوده شده، حق رضایت مالکانه، حق الاجاره سرقفلی و بهای خدمات تغییر نام قراردادهای املاک واگذار شده توسط شهرداری، با اعمال تغییراتی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید و بخش اختصاصی شهرک خاوران که متفاوت با سایر مناطق بود از آن حذف شد و مقرر شد بهای خدمات در منطقه ۹ شهرداری نیز همانند سایر مناطق باشد.

در نهایت، ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی در زمینه عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری‌های مختلف با اعمال تغییراتی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه لایحه شهرداری تبریز در خصوص کمک مالی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان برای شورای اسلامی شهرستان و شورای استان تصویب شد.