مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: پیوست فضای سبز در تمام پروژه‌های شهرداری لحاظ شود
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز: پیوست فضای سبز در تمام پروژه‌های شهرداری لحاظ شود
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خواستار رعایت پیوست فضای سبز در تمامی پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز شد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خواستار رعایت پیوست فضای سبز در تمامی پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و ورزشی شهرداری تبریز شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مسعود برزگر جلالی در جلسه کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص برنامه‌های پیشنهادی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در سال ۹۹، با بیان اینکه در چند سال گذشته توجه به فضای سبز در مدیریت شهری تبریز مغفول مانده بود گفت: تصمیم داریم فضای سبز را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در شهر بدل کنیم.

او با بیان اینکه سال ۹۹ سال فضای سبز و زیبا سازی است بیان کرد: لازم است محوریت‌های اصلی شهرداری تبریز را به سمت توسعه فضای سبز هدایت کنیم.

برزگر جلالی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته سعی کردیم نمک پاشی را از اولویت کاری مدیریت بارش برف در تبریز خارج کنیم که در بخش هایی موفق‌ بودیم و بخش هایی با مشکل مواجه شد.

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری تبریز نیز با بیان اینکه سرانه فضای سبز تبریز ۱۶ متر است و با شهرهای تهران، اصفهان و مشهد برابر می‌کند گفت: از نظر کیفی فضای سبز تبریز در سطحی بسیار پایین‌تر از شهرهای یاد شده قرار دارد.

او با بیان اینکه تعداد درختان سطح شهر تبریز کمتر از ۱ میلیون درخت است افزود: باید تعداد درختان تبریز به ۶ میلیون اصله برسد تا برای هر شهروند حداقل ۴ درخت وجود داشته باشد که اکسیژن مورد نیاز را تامین کند.

برزگر جلالی با بیان اینکه برنامه داریم سال آینده ۱ میلیون درخت در سطح شهر تبریز کاشته شود گفت: سازمان شهرداری های کشور در سال آینده ۳ شهر را به عنوان شهر سبز معرفی می‌کند که امیدواریم با حمایت‌های شهری و استانی بتوانیم تبریز را جزو این‌سه شهر قرار دهیم.