دو برابر بودجه مصوب مترو تحقق یافته است
دو برابر بودجه مصوب مترو تحقق یافته است
  آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی شهردار تبریز گفت: ۱۳۸میلیارد تومان مبلغ مصوب متروی تبریز در سال جاری بود که دو برابر آن یعنی ۲۶۳میلیارد تومان تحقق یافته است.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی شهردار تبریز گفت: ۱۳۸میلیارد تومان مبلغ مصوب متروی تبریز در سال جاری بود که دو برابر آن یعنی ۲۶۳میلیارد تومان تحقق یافته است.

به گزارش خبرنگار ما مرتضی موحدنیا پیش از ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: بودجه عمرانی شهرداری تبریز در سال ۹۸ هزار و ۵۱۷میلیارد تومان است  که در ۹ ماه اخیر ۷۳۰ میلیارد تومان آن تحقق یافته است؛ عملکرد عمرانی نسبت به کل بودجه ۳۷ درصد است.

او ادامه داد: بودجه مصوب شهرداری تبریز برای تملک در سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان است که ۶۷ میلیارد آن تحقق یافته است و مجموع تملک اموال آتش‌نشانی، ۸۲ میلیارد مصوب بود که ۳۴ درصد آن محقق شده است.

موحد نیا افزود: ترک تشریفات تحت هیچ شرایطی اتفاق نیافتاده است و ۳۰ درصد مناقصات ما شرکت کننده‌ای نداشت.

او خاطرنشان کرد: بودجه مصوب جاری هزار و ۸۶۷میلیارد ریال بود که سهم ۹ ماه دوره‌ای ما هزار و ۲۷۵میلیارد ریال می باشد که ۸۳۰ میلیارد آن از بودجه دور محق شده است.