استفاده از تجربه تبریز در تالیف کتب آموزش فرهنگ شهروندی
استفاده از تجربه تبریز در تالیف کتب آموزش فرهنگ شهروندی
آرمان تبریز-شهردار اصفهان گفت: تجربه تبریز در تدوین کتاب های آموزش حقوق شهروندی بسیار ارزشمند است و پس از بررسی های لازم در اصفهان نیز اجرا می شود.

آرمان تبریز-شهردار اصفهان گفت: تجربه تبریز در تدوین کتاب های آموزش حقوق شهروندی بسیار ارزشمند است و پس از بررسی های لازم در اصفهان نیز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ قدرت الله نوروزی در حاشیه بازدید ازغرفه شهرداری تبریز در نمایشگاه مدیریت شهری،  با بیان اینکه ابتکار شهرداری تبریز در تدوین مجموعه کتاب های آموزش فرهنگ شهروندی بسیار ارزشمند است گفت: هر اقدامی که بتواند فرهنگ حقوق شهروندی را در بین دانش آموزان نهادینه کند می تواند به رعایت نظم و رعایت حق و حقوق دیگران ختم شود و از این حیث اقدام شهرداری تبریز قابل تقدیر است.

وی افزود: ما باید از این مجموعه  و از این تجربه استفاده و این کار را به صورت کشوری اجرا کنیم.

نوروزی بیان کرد: از شهرداری تبریز درخواست می کنیم از این مجموعه برای شهرداری های دیگر ارسال کنند تا آن ها پس از بررسی های لازم این تجربه را در شهرهای خود نیز به اجرا در بیاورند.

وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان قطعا از این تجربه برای ارتقا فرهنگ شهروندی در اصفهان بهره خواهد برد.