یادداشت/فرصتی برای بازگشت به آرمان های انقلاب
یادداشت/فرصتی برای بازگشت به آرمان های انقلاب
آرمان تبریز-حضور اعجاب انگیز اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در شهر های مختلف آن هم در بحبوحه ی مشکلات و بحران های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی احیاناً با یک خطرو جفای فرصت طلبانه ی رایج در فضای سیاسی مواجه می باشد و آن مصادره ی محبوبیت وی به نفع جریان و یا جناح و یا ارگان و نهاد خاص است .

آرمان تبریز- ابوالفصل وصالی /حضور اعجاب انگیز اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در شهر های مختلف آن هم در بحبوحه ی مشکلات و بحران های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی احیاناً با یک خطرو جفای فرصت طلبانه ی رایج در فضای سیاسی مواجه می باشد و آن مصادره ی محبوبیت وی به نفع جریان و یا جناح و یا ارگان و نهاد خاص است .
برای قوت این گمان همین بس که بعضی آدم های خاص که عملکرد آن ها در مسند های تحت تصدی خود و نیز رویکردهای اشرافیگری و زندگی لاکچری وابستگان سببی و نسبی شان به غایت با سیره ی شهید سلیمانی توفیر دارد ، گاهاً با نشر یادداشت ها و یا روایت های رندانه ی حاوی خاطرات دوران هم رزمی و هم لباسی ، تلویحاً در صدد تشابه و هم قیاسی مع الفارق با او بر می آیند ، این در حالی است که درشرایط حالِ آن ها به مثابه اصل « ملاک حال فعلی افراد است » ، هیچ نقطه ی مشترکی نمی توان یافت !
واقعیت این است که درمصادرحکومت به ندرت می توان افرادی را یافت که مانند سردارسلیمانی علیرغم جایگاه رفیعی که در ساختار نظام داشت ، پاک دست و مخلص وآرمان گرا و ساده زیست و متقی مانده باشد ؛ آنانی که با اغوا وآلودگی به هوای نفس و زخارف دنیا مصداق سخن شهید حمید باکری شدند ، آنجا که گفت : بعدازجنگ برخی ها از گذشته خویش پشیمان شده و به مال اندوزی می پردازند و عده ای از ذبح آرمان های جنگ و انقلاب دق مرگ می شوند و خوشا به حال آن ها که شهید شدند » .
وبی تردید رمزمحبوبیت سحرآمیز سردارسلیمانی و تشییع بی مثال پیکراو در همین نکات نهفته است و لذا نباید مشکلات و معضلات اجتماعی ونارسایی های مدیریتی ، در پشت این عظمت قایم به فرد و محض او به باد فراموشی سپرده شده و یا مصادره به مطلوب شود .
اینک حضور یکپارچه و تاریخی مردم در مراسم شهادت سردار سلیمانی در چهلمین سال انقلاب یک نقطه ی عطف تاریخی برای نطام جمهوری اسلامی است که با احیاء آرمان های انقلاب و اصلاح انحرافات آن به مسوولیت و رسالت واقعی عمل کرده و دین خودرا در قبال این ملت و شهدای بی شمار آن ادا نمایند .
کسانی که در رثای او شعار می دهند و در یاس او سینه چاک می کنند و لیکن بر خلاف سیره ی او دهها مقام ومیلیاردها ثروت را در ید قدرت خویش متصرف شده اند و فرصت های نظام را به هر لطایف الحیلی بی رحمانه چونان غنایم جنگی بهر خویشان مصادره می کنند ، تحقیقاً خود مصداق شیطان کوتوله هایی در خدمت همان شیطان بزرگ هستند که ریاکارانه و به دروغ علیه آن شعار می دهند !

  • منبع خبر : آریا