جلسات دوره ای مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر
جلسات دوره ای مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر
آرمان تبریز-اولین جلسه از سلسله جلسات دوره ای مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر به میزبانی شرکت دامداران آذرشهر برگزار شد.

آرمان تبریز-اولین جلسه از سلسله جلسات دوره ای مدیران عامل شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران شهرستانهای تبریز، اسکو و آذرشهر به میزبانی شرکت دامداران آذرشهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما ،در این جلسه مدیر سازمان تعاون روستایی استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر، رییس اداره تعاون روستایی تبریز نکته نظرات خود را بیان و همچنین تعدادی از فعالین عرصه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران نکته نظرات و مطالبات و مشکلات خود را طرح نمودند.
نژادرضا مدیر تعاون روستائی استان در این جلسه به داشتن نقشه راه در هر تشکل و تنظیم برنامه های سالانه بر اساس آن تاکید نموده و خواهان تشکیل مجامع پرشور با حضور حداکثری اعضا، ارائه گزارش کار، تامین نهاده های مورد نیاز و بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی توسط تشکلها شد.
ایشان تاکید کردند پیگیری منافع صنفی اعضا نباید فراموش شود.
در ادامه این نشست شرکت کنندکان از مرکز جمع آوری شیر و انبار نهاده های دامی و کارخانه خوارک دام شرکت بازدید کردند.