اطلاعیه قطع گاز در شهر زنوز
اطلاعیه قطع گاز در شهر زنوز
آرمان تبریز- باعنایت به انجام عملیات تاین و توسعه خطوط شبکه های گازرسانی، الزاماً جریان گاز طبیعی مشترکین ساکن در شهر زنوز و روستاهای زمهریر، درق، زنوزق، کوه کمر، هریس، دارانداش، هاویستین و صنایع موجود در مسیر، روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ همان روز قطع خواهد شد.

آرمان تبریز- باعنایت به انجام عملیات تاین و توسعه خطوط شبکه های گازرسانی، الزاماً جریان گاز طبیعی مشترکین ساکن در شهر زنوز و روستاهای زمهریر، درق، زنوزق، کوه کمر، هریس، دارانداش، هاویستین و صنایع موجود در مسیر، روز چهار شنبه تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ همان روز قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما ؛روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکین واقع در این مناطق درخواست می نماید تا تمهیدات لازم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره ۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.