عضو کمیسیون صنایع اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛اُفت شاخص بورس و نوسان بازار ارز مقطعی است
عضو کمیسیون صنایع اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛اُفت شاخص بورس و نوسان بازار ارز مقطعی است
آرمان تبریز-عضو کمیسیون صنایع اقتصادی مجلس با بیان اینکه اُفت شاخص بورس مقطعی است، گفت: هرچند بازار سرمایه نوساناتی دارد اما مسیر رو به رشدی را طی می کند.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون صنایع اقتصادی مجلس با بیان اینکه اُفت شاخص بورس مقطعی است، گفت: هرچند بازار سرمایه نوساناتی دارد اما مسیر رو به رشدی را طی می کند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون صنایع اقتصادی مجلس شورای اسلامی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره اُفت شاخص بازار بورس، گفت: بازار سرمایه طی سال‌های اخیر مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی بوده است؛ این واقعیت‌های اقتصادی به سودآوری بنگاه‌ها و تغییر قیمت دارایی های پایه توجه می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هر دو مولفه مذکور موجب شد بازار بورس به صورت کلی در یک سال اخیر عملکرد رو به جلویی داشته باشد.

بازار سرمایه به صورت مقطعی تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است

وی با بیان اینکه بازار سرمایه در مسیر حرکت خود همواره با اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف مانند مسائل سیاسی، امنیتی، منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد، روبرو است، اظهار کرد: بازار سرمایه به صورت مقطعی تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است.

بیشتر بخوانید: نوسانات نرخ ارز کوتاه مدت و زودگذر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سرمایه‌گذاران و فعالان بازارسرمایه توصیه کرد: روند شاخص بورس از مولفه‌های اقتصادی مانند تغییر قیمت دارایی پایه تعدیل شده متناسب با نرخ ارز و سودآوری شرکت‌های صادراتی و … تاثیر می پذیرد و افت کنونی مقطعی است.

بازار سرمایه مسیر رو به رشدی را طی می کند

وی وضعیت بازار سرمایه را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: اُفت شاخص بورس مقطعی است و اگرچه روند بازار سرمایه نوساناتی دارد اما مسیر رو به رشدی را طی می کند.

بازار ارز در کنترل است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره بازار ارز، گفت: بازار ارز در کنترل است و اقدامات بانک مرکزی نشان داد ظرفیت لازم برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.