امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی فراهم شد
امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی فراهم شد
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز از فراهم شدن امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری تبریز از فراهم شدن امکان تخصیص سوخت بیشتر به وانت بارهای بنزینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فاضل نادری امروز با اعلام این خبر گفت: مالکان ناوگان وانت بنزینی می توانند برای دریافت سهمیه سوخت به صورت پیمایشی و بیش از مقدار فعلی به سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه مرتجعه کنند.

او ادامه داد: متقاضیان ابتدا باید در سامانه در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درونشهری و حومه (utcms.ir) ثبت نام و سپس از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری تبریز پروانه فعالیت را دریافت کنند و با اخذ باربرگ از سامانه https://baarbarg.ir سهمیه سوخت بیشتری را دریافت کنند.