برگزاری کمپین ملی تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برگزاری کمپین ملی تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرمان تبریز-دهمین بسیج ملی تغذیه با شعار "تغذیه سالم با جایگزین های غذایی سالم" کلید خورد.

آرمان تبریز-دهمین بسیج ملی تغذیه با شعار “تغذیه سالم با جایگزین های غذایی سالم” کلید خورد.
به گزارش خبرنگار مادر تبریز ، دهمین بسیج ملی تغذیه در قالب کمپین ملی تغذیه ای در سالجاری با شعار “تغذیه سالم با جایگزین های غذایی سالم” از ۱۴ لغایت ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ کلید خورد.

لازم به ذکر است این کمپین با هدف ترویج تغذیه سالم و فرهنگ سازی و آگاهی بخشی برای جایگزینی غذای سالم در سفره ها و وعده های غذایی هموطنان عزیز برگزار گردیده و بطور همزمان در سراسر استان اذربایجان شرقی برگزار می شود.