ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، همچنان در دستور کار شهردار تبریز
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، همچنان در دستور کار شهردار تبریز
آرمان تبریز-شهردار تبریز امروز با حضور در بافت حاشیه منطقه ۱۰ در جریان آخرین وضعیت این مناطق برای اجرای پروژه های ساماندهی قرار گرفت.

آرمان تبریز-شهردار تبریز امروز با حضور در بافت حاشیه منطقه ۱۰ در جریان آخرین وضعیت این مناطق برای اجرای پروژه های ساماندهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهین باهر، شهردار تبریز امروز به همراه فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای از بافت حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی منطقه ۱۰ تبریز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این مناطق برای اجرای پروژه های احیا و ساماندهی قرار گرفت.

شهرداری تبریز در دوسال اخیر سه رویکرد اصلی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی اتخاذ کرده است. در رویکرد اول با انجام پروژه های مسیرگشایی، آسفالت، ایجاد فضای سبز، احداث مراکز فرهنگی و… بخشی از این مناطق را برای سکونت، مناسب سازی می کند که تنها در سال ۹۷، حدود ۲۷ پروژه مسیرگشایی در این مناطق اجرا شده و در دوسال اخیر ۳۵۰هزار تن آسفالت توزیع شده است.

رویکرد دوم، شامل آن بخش از سکونتگاه های غیررسمی است که امکان هیچ گونه تغییر و احیا وجود ندارد و شهرداری از آن مناطق برای احداث پارک و فضای سبز استفاده می کند و احداث ۲۴ پارک محله ای در ۲۴ ماه نمونه ای از اقدامات شهرداری در این حوزه به شمار می آید.

همچنین در رویکرد سوم، شهرداری تبریز ساکنین سکونتگاه های غیررسمی را به واحدهای تازه تاسیس در نقاط دیگر شهر انتقال می دهد که به گفته شهردار تبریز، انجام این اقدامات نیازمند همراهی سایر دستگاه های دولتی است.

طبق آخرین آمار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز، هم اکنون ۳ هزار و ۱۰۰ واحد واجد شرایط اجرای این طرح یعنی ساخت واحدهای مسکونی جدید و انتقال ساکنین سکونتگاه های غیررسمی هستند. تا به امروز نیز حدود ۱ هزار و ۲۰۰ واحد یا شروع به احداث شده، یا در حین عملیات بوده و یا تحویل داده شده است.

۱۷۱ واحد تاکنون در بخشی از منطقه تحت عنوان درجاسازی احداث شده و کلنگ احداث ۴۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز برای حاشیه نشینان منطقه ۱۰ به زمین زده شده است.

۶۰۰ واحد مسکونی برای حاشیه نشینان شهرک اندیشه نیز درحال اجرا است و با این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی برای حاشیه نشینان تبریز احداث می شود.