اهداء اعضاء کادر ناجا به دو نفر جان دوباره بخشید
اهداء اعضاء کادر ناجا به دو نفر جان دوباره بخشید
آرمان تبریز-اهدائ اعضای کارد نیروی انتظامی که در حین ماموریت دچار سانحه و مرگ مغزی شده بود به دو نفر زندگی دوباره بخشید.

آرمان تبریز-اهدائ اعضای کارد نیروی انتظامی که در حین ماموریت دچار سانحه و مرگ مغزی شده بود به دو نفر زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛، آقای ۳۴ ساله اهل شهرستان ماکو که در حین ماموریت دچار سانحه رانندگی و به دنبال آن مولتی تروما و خونریزی مغزی شده بود با موافقت خانواده وی اعضاء وی اهداء گردید.
دکتر فرزاد کاکائی فوق تخصص جراحی و پیوند اعضاء  در این خصوص گفت: به دلیل شدت جراحات وارد شده به بیمار کلیه های وی از کار افتاده بود و فقط قلب و کبد بیمار مناسب پیوند بود.
کاکائی افزود: قلب اهداء شده برای پیوند به بیمار آقا ۵۰ ساله اهل تهران و با هماهنگی سازمان اورژانس کشوری با هواپیما به بیمارستان امام خمینی تهران ارسال گردید.
وی ادامه داد: کبد بیمار نیز به دلیل اینکه گیرنده ای در تبریز با گروه خونی اهداء شده وجود نداشت به بیمارستان صدرای  شیراز  ارسال گردید.
کاکائی با تشکر از عملکرد اورژانس استان ابراز داشت: ببینید کارائی و دقت و سرعت عمل اورژانس در چنین مواقعی بروز کرده و نمایان می شود فی الواقع اگر هماهنگی های لازم بین اورژانس و فرودگاه  و مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز و سایر مراکز درمانی شهرهای دیگر به درستی انجام  نگیرد کل پروسه پیوند دچار اختلال می شود و این امر مرهمون هماهنگی های لازم بین بخشی است.
گفتنی است، مرکز مدیریت پیوند استان با همکاری و پیگیری های لازم که از سوی دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد توانسته فعالترین بخش مرکز پیوند اعضاء را در شمال غرب کشور به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است که اهداء عضو کادر نیروی انتظامی که در حین ماموریت و که طور شهادت گونه دچار سانحه شده و اعضاء وی اهداء گردیده نوزدهمین اهداء عضو سال جاری در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز را رقم زد