انا لله وانا الیه راجعون؛ شهادت سردار سر افراز اسلام تسلیت باد
انا لله وانا الیه راجعون؛ شهادت سردار سر افراز اسلام تسلیت باد
آرمان تبریز-شهادت سردار سر افراز اسلام رابه مردم عزیز و تمامی آزادیخواهان جهان تسلیت عرض مینماییم. بی شک ظرفیت انقلاب اسلامی بگونه ایست که با شهادت مردان بزرگ انقلاب از حرکت باز نمی ایستد و هزاران قاسم سلیمانی آماده جانفشانی هستند.

انا لله وانا الیه راجعون؛

آرمان تبریز-شهادت سردار سر افراز اسلام رابه مردم عزیز و تمامی آزادیخواهان جهان تسلیت عرض مینماییم. بی شک ظرفیت انقلاب اسلامی بگونه ایست که با شهادت مردان بزرگ انقلاب از حرکت باز نمی ایستد و هزاران قاسم سلیمانی آماده جانفشانی هستند.
به قول امام بکشید ما را ،انقلاب ما آبدیده تر میشود. روحش شاد و یادش گرامی و با صلحا و انبیا و اولیا الله محشور باد .