کاشت نهال در قطعه اصناف پارک پیوند تبریز آغاز شد
کاشت نهال در قطعه اصناف پارک پیوند تبریز آغاز شد
آرمان تبریز-با غرس یک اصله نهال توسط رئیس اتاق اصناف تبریز و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز، عملیات کاشت نهال در قطعه اصناف پارک پیوند سازمان عون بن علی شهرداری تبریز آغاز شد.

آرمان تبریز-با غرس یک اصله نهال توسط رئیس اتاق اصناف تبریز و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز، عملیات کاشت نهال در قطعه اصناف پارک پیوند سازمان عون بن علی شهرداری تبریز آغاز شد.
به گزارش  خبرنگار ما، با حضور میر حبیب هاشمی رئیس اتاق اصناف تبریز و جمعی از روسای اتحادیه های صنفی شهرستان تبریز، فیروزیان مدیرعامل عون بن علی و پارک طبیعت تبریز و معاونان ایشان، طرح کاشت نهال در پارک پیوند با غرس یک نهال آغاز شد.

ترویج فرهنگ درختکاری در بین اصناف و بازاریان
هاشمی رئیس اتاق اصناف تبریز در این مراسم بابیان اینکه؛ درخت‌کاری در واقع جریان دادن زندگی در رگ‌های یک شهر است و اصناف و کسبه نیز وظیفه خود می دانند در این زمینه نیز مشارکت داشته باشند، گفت: هدف از غرس نهال در پارک پیوند شهرداری، ترویج فرهنگ درختکاری در بین اصناف و بازاریان بود.
وی افزود: همه نهادها در رابطه با ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداشت از فضای سبز دارای رسالتی سنگین هستند که باید به آن واقف باشند و اصناف هم وظیفه خود می دانند در این رابطه با شهرداری همکاری داشته باشند که بر همین اساس عملیات نهال کاری قطعه اصناف در محوطه پارک پیوند شروع شد.
رئیس اتاق اصناف تبریز در خاتمه از همکاری مدیرعامل و کارکنان سازمان عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز تقدیر و از حضور روسای اتحادیه های صنفی نیز تشکر کرد.
شایان ذکر است: در این مراسم حاج آقا زیرک رئیس اتحادیه فرش فروشان، زابلی رئیس اتحادیه باطریسازان، میلانی رئیس اتحادیه عکاسان، منادی رئیس اتحادیه تریکو بافان، موسوی رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل، آقازاده رئیس اتحادیه فلزکاران، فیروزیان مدیرعامل سازمان عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز و معاونان ایشان حضور داشتند.