اعلام نتایج آزمون شایستگی ویژه کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تبریز
اعلام نتایج آزمون شایستگی ویژه کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تبریز
آرمان تبریزنتایج آزمون شایستگی ویژه کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تبریز منتشر شد.

آرمان تبریزنتایج آزمون شایستگی ویژه کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تبریز منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ نمرات شرکت کنندگان در آزمون شایستگی ویژه کارکنان حوزه شهرسازی شهرداری تبریز در سایت رویش سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی به آدرس http://jdroyesh.ir/rooyesh قابل دسترسی است.

نام کاربری و رمز ورود هر دو، کد ملی شرکت کنندگان در آزمون خواهد بود و شرکت کنندگان بعد از ورود به پروفایل خود از سمت راست گزینه کلیه دوره‌ها را انتخاب و سپس در دوره آزمون تخصصی شایستگی کارکنان و مدیران شهرداری تبریز حوزه معماری و شهرسازی مشاهده نمره را کلیک می‌کنند.

منظور از نمره تئوری، نمره عمومی و منظور از نمره عملی، نمره تخصصی است که مجموع این دو نمره در قسمت نمره نهایی محاسبه شده است. برای گروه های ۱ تا ۵، نمرات سوالات عمومی با ضریب یک از ۴۰ و نمرات سوالات تخصصی با ضریب دو از ۶۰ و در نهایت نمره کل از ۱۰۰ است.

برای گروه ۶، صرفا سوالات عمومی مد نظر بوده که در نهایت نمره کل این افراد از ۴۰ لحاظ شده است.

شرکت کنندگان می توانند مراتب اعتراضی خود نسبت به نمرات خود را در سامانه edu۲.tabriz.ir اعلام کنند.