افزایش اعتبار پروژه‌های عمرانی سال جاری به ۸۲۲ میلیارد تومان
افزایش اعتبار پروژه‌های عمرانی سال جاری به ۸۲۲ میلیارد تومان
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تخصیص ۲۱۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر به پروژه های عمرانی سال ۹۷ خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات تخصیص یافته در سال ۹۷ به ۸۲۲ میلیارد تومان رسید.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از تخصیص ۲۱۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر به پروژه های عمرانی سال ۹۷ خبر داد و گفت: مجموع اعتبارات تخصیص یافته در سال ۹۷ به ۸۲۲ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار ما، مرتضی موحدنیا در حاشیه برگزاری آخرین جلسه کمیته تخصیص شهرداری تبریز گفت: در این جلسه تخصیص ۲۱۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر به پروژه های عمرانی سال جاری تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اختصاصی پروژه های عمرانی سال جاری ۶۰۸ میلیارد تومان بود، افزود: کمیته تخصیص برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی مصوب سال ۹۷ اقدام به اختصاص این مبلغ به پروزه های عمرانی کرد.

موحدنیا افزود: در مجموع کل اعتبارات پروژه های عمرانی شهرداری تبریز به ۸۲۲ میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: از کل اعتبارات تخصیصی برای پروژه های عمرانی سال جاری ۳۲۶ میلیارد تومان به صورت نقدی و ۴۹۶ میلیارد تومان به صورت غیر نقدی است.

موحد نیا با بیان اینکه اعضای کمیته تخصیص بر اجرای ماده ۶۸ قانون شهرداری ها مبنی بر ضرورت تحقق بیش از ۴۰ درصد عملکرد عمرانی در طول سال شهرداری تبریز تاکید کردند گفت: با اختصاص این مبلغ ماده ۶۸ قانون شهرداری ها نیز اجرا شد.

گفتنی است، آخرین جلسه کمیته تخصیص با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا، قائم مقام شهردار تبریز، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه و بودجه، معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز و کارشناسان فنی برگزار شد.

کمیته تخصیص موظف است در قبال پیش بینی پروژه های آتی توسط شهرداری، درآمد ها و هزینه های آن را تعریف کند تا روند کار با مشکلات مالی همراه نباشد.