قدردانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
قدردانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.

آرمان تبریز-دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با ارسال لوح سپاس به مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بخاطر تدبیر شایسته و تلاش بایسته و همکاری همه جانبه با این واحد دانشگاهی که با درایت و کفایت همسو و همنوا بود ، تشکر و قدردانی کردند.