قدردانی رئیس دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
قدردانی رئیس دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه و دکتر محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.

آرمان تبریز- دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه و دکتر محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه و دکتر محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ، دکتر ولی زاده رئیس دانشگاه و دکتر محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ارسال لوح سپاس به مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بخاطر تلاش و کوشش مضاعف در راستای تحکیم ارتباط دانشگاه صنعت و دانش بنیان نمودن تولید و خدمات ملی و عصر اقتصاد مقاومتی، تشکر و قدردانی کرد.