قدردانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ازمدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
قدردانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ازمدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در شورای فنی استان آذربایجان شرقی بمنظور کسب رتبه سوم توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در سال 97 از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت قدردانی نمود.

آرمان تبریز-دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در شورای فنی استان آذربایجان شرقی بمنظور کسب رتبه سوم توسط شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در سال ۹۷ از مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت قدردانی نمود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ، دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در شورای فنی استان آذربایجان شرقی با اعطاء لوح سپاس به مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بخاطر کسب رتبه سوم در فرایند ارزیابی عملکرد پروژه های منتخب استانی و ملی سال ۹۷ ، تشکر و قدردانی کرد.
در قسمتی از این لوح آمده است :
جناب آقای مهندس ایمانلو
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لوح افتخاری زرین و پشتوانه معنوی گران سنگی است که موجب مباهات خدمتگزاران بوده و باعث سربلندی آنان در پیشگاه خداوند متعال خواهد بود.
نظر به اینکه در فرایند ارزیابی عملکرد پروژه های منتخب عمرانی استانی و ملی سال ۱۳۹۷ حائز رتبه سوم شده اید به رسم یادبود و تشکر از جنابعالی و همکاران محترم این لوح تقدیم حضور می گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال بیش از پیش در انجام امور محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید .
                                 جواد رحمتی-معاون  امور عمرانی استاندار و جانشین استاندار در شورای فنی استان