کمیته امداد آذربایجان شرقی دستگاه برتر در حوزه سوادآموزی شد
کمیته امداد آذربایجان شرقی دستگاه برتر در حوزه سوادآموزی شد
آرمان تبریز-رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور کمیته امداد آذربایجان شرقی را به عنوان دستگاه برتر در عرصه مبارزه با بی سوادی استان معرفی کرد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور کمیته امداد آذربایجان شرقی را به عنوان دستگاه برتر در عرصه مبارزه با بی سوادی استان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛ ، در مراسمی از فعالان عرصه نهضت سواد آموزی استان آذربایجان شرقی تقدیر شد که در این راستا رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور ضمن قدردانی از اقدامات کمیته امداد آذربایجان شرقی، این نهاد را به عنوان دستگاه برتر در عرصه مبارزه با بی سوادی استان معرفی کرد.
بهروز شریف معاون فرهنگی کمیته امداد استان در این باره اظهار کرد: کمیته امداد استان با حمایت تحصیلی از دانش آموزان و افراد بی سواد، در پیشبرد اهداف نهضت سوادآموزی استان پیشبرد موثری داشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۴۰۰۰ دانش آموز و ۱۱۰۰ دانشجو از خدمات آموزشی و تحصیلی کمیته امداد در سطح استان بهره مند می شوند.

شریف تصریح کرد: کمیته امداد استان با برنامه های آموزشی و سوادآموزی را در رئوس اقدامات فرهنگی خود جهت مقابله با انتقال بین نسلی فقر انجام می دهد.