رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی عاملی برای تحقق آموزش های تاثیرگذار در مدارس است
رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی عاملی برای تحقق آموزش های تاثیرگذار در مدارس است
آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی را عاملی برای تحقق آموزش های تاثیرگذار در مدارس عنوان کرد.

آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی را عاملی برای تحقق آموزش های تاثیرگذار در مدارس عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما؛، محمدرضا پورمحمدی شامگاه روز گذشته در آیین رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی، اظهار کرد: رونمایی از کتب فرهنگ شهروندی در تبریز برای نخستین بار در کشور گام موثری در جهت تحقق آموزش های تاثیرگذار واقعی است.

او افزود: اگر چه در گذشته مبنای باسوادی انسان ها داشتن توانایی خواندن و نوشتن و بعدها آشنایی با رایانه بود، اما اکنون در هزاره سوم، میزان آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود میزان مدنیت شان را مشخص می کند.

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: وقتی از مردم انتظار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را داریم، طبیعتا باید پیش از این انتظار، آموزش های لازم را به آنان ارائه کنیم.