اولویت شرکت های بومی در مناقصات و قراردادهای دستگاه های اجرائی
اولویت شرکت های بومی در مناقصات و قراردادهای دستگاه های اجرائی
آرمان تبریز-اولین عمل نفرویورتوکتومی راست به روش لاپاراسکوپی اتروپریتوان (خلف صفاقی ) در مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام یافت.

آرمان تبریز-اولین عمل نفرویورتوکتومی راست به روش لاپاراسکوپی اتروپریتوان (خلف صفاقی ) در مرکزآموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز با موفقیت انجام یافت.
به گزارش خبرنگار ما،علیرضا فرشی متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاراسکوپی در این خصوص گفت: بیمار خانم ۶۰ ساله ای که با تومور حالب راست که قبلا تحت بیوپسی (نمونه برداری ) از داخل حالب شده و جواب پاتولوژی ایشان تومور حالب مهاجم High grade تشخیص داده شده بود.
فرشی اظهار داشت: پس از انجام آزمایشات و اقدامات پیش از جراحی وی کاندید جراحی نفرویورترکتومی راست به روش لاپاراسکوپی خلف صفاقی شده و عمل لاپاراسکوپی وی با موفقیت در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریزانجام شد.
این متخصص اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) تبریز بااشاره به علائم این نوع تومور افزود: بیمار از چندین ماه قبل دچار خونریزی در ادارار بوده ونهایتا مشخص شد که بیمار مبتلا به تومور مهاجم حالب است و دچار خونریزی و استازدر کلیه راست شده است.
فرشی ادامه داد: مهمترین مزایای این نوع عمل به روش لاپارسکوپی این است که پائین بودن احتمال هرگونه آسیب به سایر بافتهای شکمی،کاهش خونریزی ناشی از عمل جراحی، برش های بسیار کوچک برای انجام عمل لاپارسکوپی نسبت به عمل جراحی باز وبیمار می تواند در کمترین زمان ممکن به فعالیت های روزمره خود بازگردد.
گفتنی است علیرضا فرشی متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی و لاپارسکوپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به طور متوسط ماهانه بالغ بر یکصد مورد عمل جراحی اورولوژی و اندویورلوژی و لاپارسکوپی در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز انجام می دهد.