مردم قربانیان اصلی اغتشاش و ناامنی/ توسعه در بستر امنیت محقق می شود
مردم قربانیان اصلی اغتشاش و ناامنی/ توسعه در بستر امنیت محقق می شود
آرمان تبریز-مهرداد خوشکار مقدم؛با وجود برقراری آرامش و بازگشت امنیت به مناطق مختلف کشور، موضوع حوادث پس از اعلام افزایش قیمت بنزین همچنان در محافل مختلف مورد بحث قرار می گیرد.

آرمان تبریز-مهرداد خوشکار مقدم؛با وجود برقراری آرامش و بازگشت امنیت به مناطق مختلف کشور، موضوع حوادث پس از اعلام افزایش قیمت بنزین همچنان در محافل مختلف مورد بحث قرار می گیرد.
به گزارش ترجمان صبح، طی چهار دهه گذشته، مردم نجیب ایران اسلامی همواره هزینه سیاست های اقتصادی دولت های مختلف را پرداخت کرده و بدون کوچکترین اعتراض، با تصمیمات کلان همراه بوده اند.
آشفتگی اقتصادی در اوایل انقلاب، سال های سخت جنگ تحمیلی، تغییرات ناگهانی دوران سازندگی، آغاز فرایندهای خصوصی سازی، هدفمندی یارانه ها، افزایش های مداوم قیمت ارز و …. بسیاری از تصمیمات اقتصادی همواره با وارد آمدن فشار به مردم و توصیه مسئولان به صبر و تحمل دوران سخت تحریم، همراه بوده است.
تاریخ چهار دهه گذشته حاکی از آن است که مردم شریف و مقاوم ایران، همواره فشارهای ناشی از سیاست های داخلی و البته توطئه های خارجی را تحمل کرده و همواره، پشت نظام ایستاده اند.
با اینحال به نظر می رسد در سال های گذشته با افزایش فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم و نیز افزایش فساد اداری و اقتصادی موجب دلخوری مردم از “بی عدالتی” در برخی حوزه های اقتصادی و اجتماعی شده و تحمل فشارهای ناشی از تصمیمات یک شبه را سخت کرده است.
بدون شک، اعتراض مسالمت آمیز و فشار از پایین برای اصلاح تصمیمات و سیاست های نادرست دولتی، حق مسلم مردمی است که اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی در سایه حمایت های مداوم آنان به دست آمده و خود را صابحان اصلی نظام و انقلاب می دانند.
در حوادث اخیر نیز، شوک ناشی از اعلان ناگهانی افزایش ۳۰۰درصدی قیمت بنزین و از سوی دیگر ترس از تورم لجام گسیخته و تجربه تلخ عدم توانایی دولت ها در کنترل بازار، مردم عادی را به خیابان ها کشاند تا اعتراضات خود را به این تصمیم نشان دهند.
اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اعتراض و تجمع مسالمت آمیز را به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم به رسمیت شناخته و دولت را موظف به تامین امنیت تجمعات عمومی نموده است.
با اینحال اما گاه در حوزه های کلان، برنامه ها مطابق پیش بینی ها و نوشته ها و اصول تعریف شده پیش نمی رود. تصمیمی مهم و استراتژیک بدون آماده سازی اذهان مردم و اقناع عمومی یک شبه اعلام می شود، مردم معترض هراسان به خیابان ها می آیند، در برخی موارد به خاطر رفتار هیجانی معترضان و البته عدم مدیریت مناسب فضا، کار به خشونت کشیده می شود….
این آغاز ماجرا است. هرچقدر مردم و برخی تصمیم سازان کشور برای چنین حوادثی آمادگی نداشتند، حاشیه سازان و بدخواهان آرامش و آسایش مردم دنبال فرصتی بودند تا با بر هم زدن امنیت جامعه، کل کشور را وارد آشوب های غیرقابل کنترل نمایند.
حمله به مراکز دولتی، تاسیسات عمومی، اموال مردم و البته اعمال خشونت و استفاده از سلاح گرم از سوی افرادی که در لباس مبدل وارد جمعیت شده و از فضای به وجود آمده نهایت استفاده را کردند، منجر به جان باختن تعداد بسیاری از هموطنان در اقصی نقاط کشور و شکستن دل بسیاری از همان مردمی شد که تاکنون تمام ناملایمات اقتصادی را به جان خریده بودند.
مرور حوادث تلخ و ناگوار یک ماه گذشته بر این نکته تاکید دارد که لازم است هرچه سریع تر برای تعریف مکانیسم قانونمند جهت بیان اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف کشور چاره اندیشی شود تا هرگز شاهد چنین اتفاقات تلخ و ناگوار نبود.
ایثارگری های مردم ایران اسلامی در ایام انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و برهه های حساس مختلف در چهل سال گذشته با هدف کسب استقلال، عزت و برقراری امنیت در جامعه صورت گرفته و اتفاقا به این خاطر است که حساسیت و مراقبت عمومی از این دستاوردهای ارزشمند همواره مورد توجه مردم قرار دارد.
با اینحال، به نظر می رسد، در کنار مراقبت از وقوع هرگونه ناامنی و در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، لازم است تمام تلاش مسئولان عالی نظام معطوف مقابله با فساد اقتصادی، بی عدالتی و افزایش فاصله طبقاتی شده و بار سنگین تحمل شرایط کنونی به دوش اقشار کم درآمد گذاشته نشود.