درختان منطقه ۹ تبریز صاحب شناسنامه الکترونیکی شدند
درختان منطقه ۹ تبریز صاحب شناسنامه الکترونیکی شدند
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: برای اولین بار پلاک کوبی الکترونیکی درختان شهرک خاوران، با هدف جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی درختان در شهرداری منطقه ۹ اجرا شد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: برای اولین بار پلاک کوبی الکترونیکی درختان شهرک خاوران، با هدف جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی درختان در شهرداری منطقه ۹ اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  بهرام نسیانی اظهار داشت: بر روی کلیه این پلاک های کوبیده شده، کد QR درج شده که با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه، شهروندان دوستدار طبیعت می توانند درخواست های خود را در مورد هردرخت شامل: هرس، سمپاشی، جابجائی و …  از طریق همین سامانه به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز ارسال کنند.

نسیانی افزود: در پی این اقدام، در اسرع وقت نسبت به  درخواست همشهریان محترم اقدامات لازم انجام می گیرد.

او خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، یکی از ضرورت های اساسی و مهم در توسعه فضاهای سبز در سطح منطقه است