همواره برای ریشه کردن مواد مخدر در استان و کشور تلاش می کنیم
همواره برای ریشه کردن مواد مخدر در استان و کشور تلاش می کنیم
آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نرخ پایین اعتیاد استان در مقایسه با استان های دیگر کشور، افزود: ما به این وضعیت بسنده نخواهیم کرد و همواره برای ریشه کردن مواد مخدر در استان و کشور تلاش می کنیم.

آرمان تبریز-استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نرخ پایین اعتیاد استان در مقایسه با استان های دیگر کشور، افزود: ما به این وضعیت بسنده نخواهیم کرد و همواره برای ریشه کردن مواد مخدر در استان و کشور تلاش می کنیم.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،دکتر محمدرضا پورمحمدی در کارگاه آموزشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به موقعیت حساس جغرافیایی و تزانزیتی استان گفت: استان آذربایجان شرقی با چند کشور همسایه مرز مشترک دارد و ارتباطات خوبی بین استان و این کشورها برقرار است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوعات سیاسی و اقتصادی خاص در این استان باعث شده که بیشتر از استان های دیگر در معرض مخاطراتی همچون مواد مخدر قرار بگیریم.

وی با قدردانی از تمامی دست اندرکاران مبارزه با باندهای قاچاق و تهیه و توزیع مواد مخدر در استان، اظهار کرد: با وجود این استان آذربایجان شرقی، با اقدامات شبانه روزی مسئولان امر و همراهی مردم، پاک ترین استان کشور و استانی بدون معتاد متجاهر است.

استاندار آذربایجان شرقی، میانگین نرخ اعتیاد در استان را ۱٫۲ دهم درصد اعلام کرد و گفت: این رقم، بسیار پایین تر از نرخ متوسط کشوری است و باید برای کاهش هرچه بیشتر آن تلاش شود.

پورمحمدی همچنین تصریح کرد: بسترها و زمینه های هدایت افراد به سمت استفاده از مواد مخدر نیز باید مشخص شده و برای انسداد آن ها اهتمام کرد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ابتکار مسئولان سابق استان در احداث مرکز ماده ۱۶ عنوان کرد: خوشبختانه فعالیت این مرکز رو به بهبود بوده و به مرکزی برای خودمعرفی افراد دچار اعتیاد تبدیل شده است. تا پایان سال جاری نیز مرکز ماده ۱۶ بانوان را در استان افتتاح می کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، گفت: با توجه به ایران در مسیر تزانزیت جهانی مواد مخدر قرار دارد، بنابراین شهدا و جانبازان این راه، نه تنها در حق مردم ایران بلکه در حق مردم جهان، ایثار و فداکاری می کنند.