اگر زنجیره تولید محصولات کشاورزی تکمیل نگردد درتولید دچار مشکل خواهیم شد
اگر زنجیره تولید محصولات کشاورزی تکمیل نگردد درتولید دچار مشکل خواهیم شد
آرمان تبریز- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر زنجیره تولید محصولات کشاورزی تکمیل نگردد در تولید دچار مشکل خواهیم شد.

آرمان تبریز- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر زنجیره تولید محصولات کشاورزی تکمیل نگردد در تولید دچار مشکل خواهیم شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ مهندس علی رخ افروز در جلسه هم اندیشی ضریب خوداتکایی محصول نخود که در اتاق جلسه مدیریت آب و خاک سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: اگر زنجیره تولید کامل نشود در تولید دچار مشکل خواهیم شد و این امر در مورد تمام محصولات تولیدی کشاورزی صادق است.
وی با اشاره به اینکه حبوبات جایگزین خوبی برای پروتئین گوشت قرمز است، ادامه داد: در حال حاضر کشت و تولید نخود با توجه به عملکرد کمتر توجیه اقتصادی ندارد، مخصوصاً در کشت دیم نخود، تراز ریالی منفی است بایستی با بکارگیری ساز و کارهای علمی و فنی لازم منحنی تراز ریالی را افزایش دهیم.
مهندس رخ افروز، گفت: کشت حبوبات به بهبود کیفیت خاک کمک شایانی می کند، اگر این کار توجیه اقتصادی و معیشتی برای کشاورزان نداشته باشد هیچکس تمایل چندانی برای انجام این کار نخواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، اظهار نمود: در حال حاضر در ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی آبی استان نخود کشت می شود و این در شرایطی است که نزدیک به ۸۰ هزار هکتار گندم داریم و اگر رعایت کشت تناوبی را بخوبی داشته باشیم باید سطح کشت نخود بیشتر از سطح فعلی باشد.
وی با بیان اینکه متوسط عملکرد نخود در کشت آبی یکهزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار است، افزود: کشت نخود سفید دیم در ۳۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، در حدود ۷۰۰ کیلوگرم متوسط عملکرد در هر هکتار دارد.
مهندس رخ افروز ادامه داد: شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت نخود سیاه یا رنگی با عملکرد ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار اختصاص یافته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با توجه به اینکه نزدیک به ۳۶ هزار هکتار از اراضی زراعی به کشت نخود اختصاص دارد تنها می توانیم ۲۷ هزار تن محصول از این اراضی برداشت نمائیم و در این در حالتی است که پتانسیل تولید در این زمینه بیش از ۳ الی ۴ برابر می باشد.
وی گفت: متوسط تولید میانگین کشت نخود آبی، دیم، رنگی و سفید در استان ۷۴۰ کیلوگرم در هکتار است.
مهندس رخ افروز عنوان کرد: اجرای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت مستقیم نخود، ۱۸ هزار هکتار کشت مکانیزه، ۸۰۰ هکتار کشت پاییزه و ۹۰۰۰ هکتار کشت انتظاری نخود از برنامه های سال زراعی ۹۹ – ۹۸ معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان این موضوع که مشکل اصلی در کشت نخود عدم وجود ارقام متفاوت و اصلاح شده است، افزود: عدم مکانیزه بودن کشت نخود یکی دیگر از مشکلات عمده در کشت نخود می باشد و این امر در حالتی است که در شهرستان هشترود تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم کاملاً مکانیزه و مدرن بوده، برداشت دستی نخود صرفه اقتصادی ندارد.
مهندس رخ افروز، گفت: سومین مشکل وجود علف های هرز بخصوص در کشت مستقیم است، از مرکز تحقیقات و دوستان دانشگاهی درخواست داریم تا در رفع مشکلات کشت نخود با ما همکاری نموده و در صورت نیاز ارقام تازه از خارج وارد شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار نمود: در حال حاضر ۳۶ هزار هکتار از اراضی استان به کشت نخود اختصاص دار لذا بایستی با انجام بهزراعی، کشت مکانیزه، مقابله با علف های هرز و سایر کارهایی که به رفع مشکلات موجود در این زمینه کمک می نماید، اقدامات اساسی را بکار گیریم.