تاکید ارس بر قاعده برد-برد در ارتباط با اوراسیا   تاکید ارس بر قاعده برد-برد در ارتباط با اوراسیا
تاکید ارس بر قاعده برد-برد در ارتباط با اوراسیا   تاکید ارس بر قاعده برد-برد در ارتباط با اوراسیا
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست تخصصی "ارس دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا" گفت: ما به دنبال فراهم سازی فضای برد-برد بین ایران واتحادیه اوراسیا هستیم.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در نشست تخصصی “ارس دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا” گفت: ما به دنبال فراهم سازی فضای برد-برد بین ایران واتحادیه اوراسیا هستیم.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محسن نریمان در نشست آکادمیک بررسی راهکارهای همکاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اوراسیا با بر نقش راهبردی کشور ارمنستان در ارتباط دوسویه با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تاکید کرد.
وی گفت: تنها مرز زمینی کشورمان با ارمنستان مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس است و این نشست می تواند در ارائه و مطرح کردن پیشنهادهای سازنده جامعه علمی برای رسیدن به اهداف ثمربخش باشد.
نریمان افزود: ارتباط دیپلماتیک خوب و اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایران و ارمنستان می تواند زمینه تقویت ارتباطات اقتصادی با این کشور و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار کرد: ایران برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بعنوان پل ارتباطی با آسیای شرقی است، و نقش آفرینی موثر کشورمان در این حوزه نیازمند تقویت زیرساخت های ریلی و جاده ای است.
او گفت: ما مطالعات توسعه بستر حمل و نقل ریلی از شرق ارس در اصلاندوز و غرب در ماکو داشته ایم و اکنون آماده اجرای این طرح ها هستیم.
وی تصریح کرد: اظهارنظر رئیس جمهور کشورمان در دیدار با نخست وزیر ارمنستان مبنی بر اینکه منطقه آزاد ارس می تواند بسترساز اجرای موافقتنامه مبادله شده ایران با اتحادیه اوراسیا باشد ارزشمند بود.