آزادسازی طوقه درختان در مسیر بلوار شهدای غواص
آزادسازی طوقه درختان در مسیر بلوار شهدای غواص
آرمان تبریز-مهندس زارع مسئول فضای سبز منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای توجه به کیفیت فضاهای ی سبز ودرختان سطح منطقه، طرح آزاد سازی طوقه درختان واقع در مسیر بلوار شهدای غواص خاوران به اجرا درآمد.

آرمان تبریز-مهندس زارع مسئول فضای سبز منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای توجه به کیفیت فضاهای ی سبز ودرختان سطح منطقه، طرح آزاد سازی طوقه درختان واقع در مسیر بلوار شهدای غواص خاوران به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگارما از تبریز؛وی افزود: آزاد سازی طوقه درختان نقش بسزایی در آبیاری‌ گیاهان دارد به حدی که مساحت تشتک درخت بزرگ می‌شود تا درختان فضای بیشتری جهت رشد داشته باشند.

گفتنی است: طوقه ناحیه ای است که ریشه را به ساقه متصل می کند. در واقع طوقه بخشی از تنه است که باید بیرون از خاک باشد و برخالف ریشه تحمل رطوبت اضافه را ندارد. در صورتی که در اطراف طوقه آب زیادی جمع گردد، با توقف مبادله گازی آوندهای آبکش خواهند مرد و در نتیجه این بخش مستعد ابتلا به بیماریهای قارچی می گردد.